Trias energetica

Trias energetica is een begrip of strategie hoe we op duurzame wijze met energie zouden moeten omgaan, 

Het onderscheidt in de door-ontwikkelde versie 2.0 niet meer 3, maar 4 stappen of fasen:

  1. Beperk bij de (ver)bouw het benodigde energiegebruik, zorg er vóór alles voor dat de schil van het gebouw optimaal is geïsoleerd, dat er zo weinig mogelijk lucht weglekt, dat er zoveel mogelijk profijt van de zon wordt getrokken en dat er zo efficiënt mogelijk wordt geventileerd.
  2. Gebruik energie uit reststromen.
  3. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen, of opgewekt door windstroom, PV-panelen en/of zonneboiler.
  4. Gebruik de eventueel nog benodigde fossiele energie zo efficiënt mogelijk, gebruik reststromen als warmteterugwinning, douchewateer warmteterugwinning, laag-temperatuur-verwarming (bijvoorbeeld vloer- of wandverwarming), warmtepomp.

Meer over Duurzaamheid