Energie-neutraal

Energie-neutrale woning, Energie-nul-woning, Nul-op-de-meter-woning, Energiebalanswoning, CO2-neutrale woning zijn allemaal begrippen die min of meer hetzelfde aanduiden: de energie die gedurende een jaar aan het openbare net van gas en elektriciteit wordt onttrokken is niet groter dan de eneregie die aan op of de woning wordt opgewekt door PV-elementen of andere duurzame bronnen (wind, biomassa, bodemwarmte).

Bekijk een gerelateerde project

Meer over Duurzaamheid