Passiefbouw

Passiefbouw is een bouwconcept dat een strikt maximum stelt aan de voor verwarming benodigde energie.

Om dit te kunnen bereiken worden hogere isolatie-eisen gehanteerd voor kozijnen, vloeren, wanden en dak dan in het bouwbesluit en aan de luchtdichtheid moet extra zorg worden besteed. Daarnaast is de oriëntatie op de zon een belangrijk aspect, zon-instraling, zonwering en dus ook de grootte van gevelopeningen aan de zon- en schaduwzijde.

Een passiefhuis is niet per definitie energieneutraal, maar is door de hierboven genoemde kenmerken met enkele aanvullende voorzieningen (PV) wel eenvoudig energieneutraal te maken.

Meer over Duurzaamheid