Energie-nul

"Energie-nul" is ons streven, bouwwerken wekken daarbij evenveel energie op dan het jaar-rond verbruikt. Bij verbouwingen en ‘make-overs’ proberen we daarin een ‘nuchter optimum’ te bereiken. Vóór alles zorgen we voor een optimaal geïsoleerde gebouwschil, dat zijn de wanden, vloeren en daken. Daarnaast moet het gebouw over een goede luchtdichtheid beschikken waardoor je het binnenklimaat veel beter kunt sturen. De keus voor aanvullende maatregelen kan mede afhangen van uw gewoonten en prioriteiten en (financiële) mogelijkheden. Samen vinden we hierin de juiste balans.